заплащане

заплащане
запла̀щан|е <-ия>
същ ср pagamènto m
почасово заплащане pagamènto a ore

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • заплащане — същ. възнаграждение, заплата, доход, хонорар, отплащане, компенсация, обезщетение същ. наем, награда същ. плащане, надница, отплата същ. платеж, изплащане …   Български синонимен речник

 • възнаграждение — същ. плата, надница, заплата, хонорар същ. обезщетение, компенсация, награда, заслуженото същ. удовлетворение, възмездие, отплата същ. доход, заплащане, отплащане същ. плащане същ. наем …   Български синонимен речник

 • даром — нар. безплатно, без пари, без нищо, подарък, на вятъра, напразно, залудо, гратис, ба, безвъзмездно, без заплащане …   Български синонимен речник

 • доход — същ. приход, добив, доходност, полза, облага, изгода, придобивка, рента, рентабилност същ. анюитет, годишна рента, лихва същ. възнаграждение, заплата, хонорар, заплащане, отплащане, компенсация, обезщетение същ. припечелени пари …   Български синонимен речник

 • заплата — същ. плата, надница, хонорар, възнаграждение същ. доход, заплащане, отплащане, компенсация, обезщетение същ. приход, припечелени пари същ. доходи, приходи, печалба същ. плащане, отплата същ. наем, награда …   Български синонимен речник

 • изплащане — същ. ликвидиране, изпълнение същ. плащане, платеж, заплащане …   Български синонимен речник

 • компенсация — същ. уравнение, прихващане, замяна същ. обезщетение, възнаграждение, наплащане същ. отплата, разплата, възмездие, удовлетворение същ. заплата, доход, хонорар, заплащане, отплащане …   Български синонимен речник

 • награда — същ. възнаграждение, отличие, премия същ. хонорар, плата същ. отплата, възмездие същ. наем, заплащане, заплата …   Български синонимен речник

 • надница — същ. плата, заплата, възнаграждение същ. заплащане, плащане, отплата …   Български синонимен речник

 • наем — същ. заплащане, възнаграждение, заплата, награда …   Български синонимен речник

 • обезщетение — същ. възнаграждение същ. обезвреждане, поправка, репариране, компенсация, удовлетворение, възмездие същ. заплата, доход, хонорар, заплащане, отплащане …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”